Om oss

Verksamhet

Limani Städ AB är en seriös städfirma som har funnits i städbranchen i över 22 år. Vår främsta prioritering är att hålla en god kvalité och ha en hög standard.

Vi är ett litet företag som är stationerade i Lund men våra kunder finns över hela Skåne.

Med lång erfarenhet av olika typer av städning besitter vi en mycket god erfarenhet se gärna under menyn tjänster.

Kundfocus

Vi skall alltid säkerhetställa att kundens krav fastställs och dokumenteras.

Avstämning av kundkrav sker i kontraktsgenomgång före beställning eller i orderbekräftelse där uppdragsbeskrivning ingår.

Välkommen att kontakta oss redan idag!

Vår utrustning

  • Vi städar miljövänligt med våra effektiva trasor. De tvättas direkt efter användning.
  • Även våra moppar tvättas. Ingen kvarlämnad illaluktande utrustning.
  • All vår utrustning tvättas i 90 grader i egen tvättmaskin.

Miljöpolicy

Limani Städ skall möta kunders förväntningar på säkra och miljöanpassade tjänster genom att bedriva ett aktivt miljöarbete inom företagets alla verksamhetsområden, integrerat i den dagliga verksamheten och med alla medarbetare aktivt involverade i arbetet.

Vår miljöpolicy är att ständigt arbeta för att förbättra miljön. Miljöfrågor är viktiga för oss och utgör en oskiljaktig del av vår verksamhet.
Miljöanpassning skall påverka vår kvalité och arbetsmiljö positivt.

I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.

Miljömål

Övergripande miljömål

Vårt ävergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete.

Detaljerade miljömål

Kontakta Limani Städ för de detaljerade Miljömålen för Kvalité och Miljö.

Kunskap i Kvalitet och miljö

Vår personal har kvalitets- och miljöutbildning. Utbildningen sker internt.

Kvalitetspolicy

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda städuppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna städmetoder samt följer tillämpliga författningskrav.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett sammansvetsat lag tillsammans med leverantörerandra entrepenörer och underleverantörer. Tilsammans levererar vi efterfrågad städning i rätt tid och till rätt utförande.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Kvalitetsmål

Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande lvalitetsmål för hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller function. Kvalitetsmålen skall vara realistiska och mätbara.

Övergripande kvalitetsmål

Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse.

Uppföljning av kundtillfredsställelse sker genom att vi i dialog med kund följer upp genomförda projekt innan de avslutas.

Detaljerad kvalitetsmål

Kontakta Limani Städ för de detaljerade Kvalitetsmål för Kvalité och Miljö.

Kunskap inom Kvalitet och miljö

Vår personal har kvalitets- och miljöutbildning. Utbildningen sker internt.

Våra anställda

De anställda hos Limani Städ AB har försäkringar för den händelse att skada skulle uppstå i ert hem eller lokal orsakat av vår personal. Försäkringar som gäller när du är en beställande kund av tjänst från Limani Städ AB.

Försäkring

De anställda hos Limani Städ AB har försäkringar för den händelse att skada skulle uppstå i ert hem eller lokal orsakat av vår personal. Försäkringar som gäller när du är en beställande kund av tjänst från Limani Städ AB.

Sekretess

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Limani Städs medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och har därmed tystnadsplikt.

Nycklar

När det gäller nycklar, kodkombinationer och adresser hanterar vi dessa uppgifter med största försiktighet och respekt. Detsamma gäller övriga personuppgifter, telefonnummer och e-post. Dessa uppgifter lämnas aldrig till tredje part.

Sjuk personal

Vid eventuell sjukdom hos Limani Städs personal försöker företaget i första hand sätta in en vikarie som utför tjänsten på schemalagd dag alternativt att vi bokar om tiden. Det kan dock uppstå tillfällen då vi inte har möjlighet att få in en ersättare och då har Limani Städ rätt att leverera den beställda tjänsten på annan dag och tid och lägga om schemat tillfälligt. Vårt främsta mål att du som kund ska få din tjänst utförd på avtalad tid.

Avvikelser & reklammation

Beställaren ska underrätta Limani Städ inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att tjänsten är felaktig. Limani Städ åtar sig att åtgärda eventuella fel och rätta till avvikelsen inom 12 timmar. Om Limani Städ inte lyckas att rätta till avvikelsen har beställaren rätt till avdrag på priset. Limani Städ ges rätt dokumentera avvikelsen i samråd med beställaren.

Jobbansökan

Fyll i dina uppgifter och referenser nedan och skicka in till oss. Har ni frågor är ni välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon.

Som anställd hos oss får man även fylla i ett formulär för utdrag ur belastningsregister.

Ni kan ladda hem formuläret här för Begäran om utdrag som ni fyller i och skickar till Polisstyrelsens belastningsregister.

Skicka in dina kontaktuppgifter och CV till oss.